Mýty o Tarotu

Znáte nejčastější mýty o Tarotu?

Možná jste se s některými z nich již setkali…

Tarotové karty provází velká spousta mýtů a já jsem pro vás sepsala ty nejčastější. Pokud si nejste jistí tím, co je výmysl a co pravda, pusťte se do čtení. Věřím, že vám tyto informace pomohou lépe porozumět tomu, co Tarot skutečně je, a snad vás přimějí k tomu, abyste se do tohoto fascinujícího světa ponořili hlouběji.

V Tarotu je mnoho tajemství k objevení a nekonečné možnosti, jak ho využít pro osobní růst a sebepoznání. Přeji vám mnoho radosti a objevování na vaší cestě s Tarotem!

Je Tarot pouhý nástroj k věštění budoucnosti?

Mnoho lidí pomocí tarotových karet předpovídá budoucnost. Položme si však otázku: „Jsme skutečně pouhou loutkou osudu? Anebo se na vytváření své budoucnosti podílíme svou vůlí a vlastními postoji?”
Pokud se přikláníte k druhé možnosti, Tarot vám může posloužit k tomu, aby vás nasměroval k naplněným vizím a šťastnějšímu životu.

Neboť Tarot coby zrcadlo duše, dokáže velmi přesně odhalit:

 • jaké pocity, myšlenky, touhy, přání, či vnitřní přesvědčení v sobě právě nosíme
 • jaké vnitřní bloky nám brání prožívat radost
 • jaké cesty a odbočky jsou pro nás těmi správnými

Existuje jedno rčení, které se mi moc líbí: “Nevěřím na osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Věřím však v osud, jenž člověka ovládne, když neudělá nic.” Dlouhá léta se díky Tarotu přesvědčuji o tom, že náš osud a naše vlastní vůle jsou společným tancem. Můžeme tancovat křečovitě a prkenně, nechat se vláčet po parketu života, anebo se můžeme rozhodnout, že se budeme při svém životním tanci ladně vznášet.
Abychom tančili lehce, měli bychom se naučit rozeznávat, kdy se nechat vést tanečníkem zvaným Osud a kdy je naopak čas uplatnit svou vlastní vůli.

Nikdo z nás není obětí osudu!

Nenechte se proto manipulovat „vědmami”, které toto vzácné a moudré mystérium zneužívají pro vlastní obohacení!

A vězte, že Tarot je především:

 • zrcadlem duše, do nějž můžete sami kdykoliv nahlédnout
 • hlubokou studnicí moudrosti, v jehož symbolice se skrývá tajemství života
 • věrným přítelem, který je tu vždy pro vás.

Je nutné mít k vykládání karet nějakou zvláštní schopnost?

Touto „zvláštní schopností” je vytříbená intuice. Intuice, schopnost křišťálově čistého a jasného pohledu na svět, však dříme v každém z nás. Lidé ji však většinou nerozvíjí. Proč by to taky dělali, když společnost daleko víc oceňuje racionalitu, logiku a výkon. Naštěstí se tento postoj v posledních letech radikálně mění. Čím dál víc lidí zjišťuje, že jim pouze vnější a materiální život moc štěstí nepřináší a začíná se více otevírat také životu vnitřnímu. Přestávají se zaměřovat jen na svou levou mozkovou hemisféru – oblast racionality a logiky – a více probouzejí pravou část mozku, tu intuitivní, prožitkovou a pocitovou. Štěstí a spokojenost nám přináší především vyrovnanost. Proto je propojení obou mozkových hemisfér, propojení vnějšího světa s tím vnitřním, tak důležité. A tak se čím dál víc lidí obrací do svého nitra, do místa veškerého vědění, aby tam našli odpovědi na své otázky. Jestliže je chtějí skutečně nalézt, nacházejí je.

Zapomeňte tedy na mýtus, že se s vykladačskými schopnostmi musí člověk narodit! Jsem toho živoucím důkazem, přečtěte si můj příběh.

Svou intuici může rozvinout a vytříbit každý z nás! Je to však podobné jako s našimi svaly: pokud je nepoužíváme a neposilujeme, ochabnou.

Je Tarot únikem z reality?

Opak je pravdou!

Nahlédnutí pod pokličku událostí může náš vnější život jedině obohatit. Tarot umožňuje nahlížet pod povrch každodenních událostí a odhaluje jejich hlubší význam.

Je skutečnou realitou vnější svět anebo ten vnitřní? Jsem přesvědčena, že oba!

To, co vnitřně cítíme, co prožíváme, je přece stejně skutečné, jako události, které se dějí ve vnějším světě. To, co se nám děje ve vnějším životě, je projekcí našeho vnitřního světa: našich programů, názorů, přesvědčení, myšlenek, pocitů. S tímto tvrzením samozřejmě můžete souhlasit a nemusíte. Je však dobré o tom alespoň přemýšlet.
Zkuste si to představit takto: když jsme naladění optimisticky a pozitivně, vnější svět nám většinou naši náladu odráží. Lidé jsou k nám příjemní, vše funguje hladce a radostně. A naopak – pokud jsme naplnění strachem a úzkostí, nespatřujeme na vnějším světě nic pěkného. Změnou svého vnitřního nastavení můžeme VŽDY změnit vnější realitu!

Tarot je někdy spojován pouze s náboženskými nebo duchovními lidmi, ale ve skutečnosti může být Tarot užitečný pro kohokoli, kdo se zajímá o sebepoznání a osobní rozvoj.


„Duše sídlí tam, kde se setkává vnější a vnitřní svět.“Novalis

Jsou tarotové karty“ďáblovy obrázky“?

Sousloví „ďáblovy obrázky” zde vyjadřuje něco nečistého, možná jakési zlé síly. Nevěřila bych, že se s tímto výrazem v našem století ještě setkám (spíše se hodí do doby upalování čarodějnic), ale děje se to. Je to tím, že jsou karty spojovány s karbanem a lidé, kteří propadnou karbanu, zřejmě propadnou peklu?
Na celodenním tarotovém semináři mi vyprávěla jedna z mých studentek, že se jí doma maminka zděšeně ptala: „A to tam ty karty fakt budete hrát celý den?” 🙂
Rozumím tomu. Pro někoho, kdo se s kouzlem Tarotu ještě nesetkal, je těžké pochopit, jak tato dobrodružná hra sebepoznání může člověka vtáhnout a nechat ho dokonce zapomenout na čas! Objevovat skryté hlubiny a tajná zákoutí vlastního nitra je skutečně překrásný proces!
A je to velmi ušlechtilý proces! Tento proces nás vede k vlastnímu sebepřijetí, lásce k sobě sama i ostatním a v neposlední řadě také k soběstačnosti a zodpovědnosti za svůj život. A pokud vím, ďáblem většinou strašili ti, kteří chtěli druhé lidi ovládat, mít nad nimi moc.
Je tady ještě jedno vysvětlení tohoto mýtu: ne každý vykladač tarotových karet se řídí etickým kodexem a může tarotový výklad pro jiné zneužívat ve svůj materiální prospěch. Za to pak ovšem nemůže nástroj, nýbrž hráč.

Výklad karet je podvod? Manipuluje s vůlí tazatele?

U tohoto mýtu jde opět o etiku a podvody se dějí bohužel také v oblastech duchovních. Proto se pak setkáváme s názorem, že tarotová kartářka je pouze obratná psycholožka, která z klienta vytáhne informace a ty potom u výkladu použije. Vůči lidem, kteří se snaží těm druhým skutečně pomoci, je však toto tvrzení trochu nefér. Pokud se něčeho takového obáváte, pak vězte, že tarotové karty lze vyložit bez jakékoliv předchozí konzultace. Jestliže tarotová poradkyně dobře ovládá svou profesi, nemusíte jí poskytovat vůbec žádnou informaci. Můžete pouze naslouchat a ona vám přetlumočí vše, co se vám vaše duše snaží skrze tarotovou symboliku sdělit. Bez konkrétních informací může sice výklad vyznít trochu abstraktně, ale souvislosti s vaším životem ve výkladu najdete.


Tarotová poradkyně totiž funguje jako médium.
Umí zjemnit svou energii natolik, že se naladí na energii tazatele a tarotová symbolika je pak pouze pojítkem. Rozdíl mezi prací psycholožky a prací kartářky spočívá právě v této dávce magie. Než navštívíte kartářku, ujasněte si, co od tohoto setkání očekáváte. Jestliže předpověď budoucnosti, pak skutečně odevzdáváte svou vůli do jejich rukou. Takovéto věštění pak může vaše podvědomí zmanipulovat natolik, že si „vyvěštěné” události do svého života sami přitáhnete.

Musí být karty darované?

Tento mýtus bych ráda vyvrátila těm z vás, kteří se chystáte pořídit si svůj tarotový set. Na trhu je dnes obrovské množství tarotových karet. Přečtěte si tento článek.
Každý z autorů a tvůrců vtiskl do tarotových karet své vlastní vnímání, proto se vám bude dobře vykládat z karet tvůrců, kteří s vámi souzní, se kterými jste na stejné vlně. Žádné karty nejsou lepší nebo horší. Jsou pouze takové, které s vámi buď rezonují, anebo ne. Budete-li se tedy snažit vykládat z karet, které vám nic neříkají, ale používáte je, neboť vám je někdo věnoval, je možné, že z nich nic nevyčtete.

Je Tarot příliš komplikovaný?

Mnozí lidé věří, že je Tarot příliš komplikovaný nebo že potřebují studovat roky, než ho budou schopni používat. Ve skutečnosti, i když Tarot má svou hloubku a komplexnost, je možné začít s jednoduchými výklady a postupně se učit více.

Tarot je dovednost, kterou lze rozvíjet praxí. Kromě studia a teoretických znalostí je důležité pravidelně vykládat karty a získávat praktické zkušenosti. Cvičení s Tarotem vám pomůže pochopit různé významy karet a zlepšit vaše schopnosti ve vykládání.

Každý má svou vlastní intuici a způsob vnímání. Tarot je nástroj, který vám pomůže posílit a rozvíjet vaši schopnost vnímat a chápat symboly a energie. Vaše osobnost a zkušenosti také ovlivní váš přístup k vykládání Tarotu a umožní vám vytvořit vlastní unikátní styl. Vykládání Tarotu je proces učení a rozvoje, který vyžaduje čas a praxi, nicméně může to být rovněž velmi hravý a zábavný proces…když víte, jak na to. 🙂

Mohu vám to ukázat.

Jestliže jste do tarotových vod ještě nevstoupili, ale láká vás to, přijměte moje pozvání do online tarotového kurzu ZDARMA. Bude mi ctí provést vás prvními krůčky a jsem si jistá, že budete nadšení, jak úžasného životního parťáka jste objevili! V kurzu prožijete chvíle, plné dobrodružného sebepoznání a zjistíte, že také vy můžete skvěle vykládat Tarot!

Na závěr ještě několik mýtů, s nimiž se můžete setkat

 • Mýtus: „Kartářka ovlivňuje druhým jejich osud.“
 • Pravda: „Správná kartářka ukazuje druhým jejich možnosti a rozhodnutí nechává na nich.“
 • Mýtus: „Kartářka musí mít určitý věk.“
 • Pravda: „Existují spousty mladých a moudrých kartářek, které svou práci vykonávají skvěle!“
 • Mýtus: „Tarotové karty se musí vykládat určitým a jasně daným způsobem.“
 • Pravda: „Kolik kartářek, tolik různých způsobů výkladů. Neexistuje dogmatický způsob, jak na výklad karet. Tarot je nicméně hra a každá hra má svá pravidla. Pokud si kartářka svá etická (a jiná) pravidla nastaví, měla by je dodržovat a ne měnit během „hry“, neboli výkladu.“
 • Mýtus: „Kartářka by neměla vykládat karty sama sobě.“
 • Pravda: „Je fakt, že výklady pro sebe jsou náročné, neboť je těžké být u toho objektivní. Časem a praxí se však dá rozpoznat, co je hlas ega a co je hlas intuice.“
 • Mýtus: „Tarotové karty by se neměly vykládat těhotným ženám (dětem, určitým skupinám lidí, atd.)“
 • Pravda: „Tarotové karty jsou tady pro všechny. Tarot je zrcadlo duše, odraz situace a studnice vesmírné moudrosti. A ta je tu pro každého.“
 • Mýtus: „Kartářka je zodpovědná za svého klienta (tazatele).“
 • Pravda: „Kartářka má zodpovědnost pouze za to, aby pravdivě, srozumitelně a poctivě vyložila to, co v kartách vidí, co ji ukazuje její vnitřní zrak a aby to udělala eticky. Rozhodnutí, jak s informacemi naložit, je vždy na tazateli.“

Na závěr

Nehledě na to, co jsem zde uvedla, je potřeba mít na paměti, že ať jste v roli tazatelky nebo v roli kartářky, je výklad karet něco, co by mělo mít punc důstojnosti a zodpovědnosti. Takže vzkaz pro kartářky: „Mějte úctu ke svému tazateli. Je na tenkém ledě. Přišel k vám s velkou důvěrou, pravděpodobně i s velkými obavami, a tak volte svá slova moudře.“ A druhý vzkaz pro tazatele: „Mějte úctu ke svému životu a vybírejte svou kartářku (či kartáře) pečlivě. Zajímejte se o recenze a zkušenosti druhých s někým, kdo s vámi chce konzultovat to nejcennější: váš život.

Online kurz ZDARMA:

7 kroků k vlastním tarotovým výkladům

Jestliže vás láká tajemný svět TAROTU, neváhejte už ani chviličku! Prožijete v něm úžasné chvíle, plné dobrodružného sebepoznání! Mýtus, že tarotové karty mohou vykládat pouze lidé se zvláštní
schopností, se naštěstí začíná rozpouštět.

ZJISTĚTE, ŽE I VY MŮŽETE VYKLÁDAT TAROT! 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.